تأملی بر رویکرد سیدمرتضی در قبال آیات و روایات دال بر رؤیت‌پذیری خداوند
39 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی سید مرتضی علم الهدی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی