نقد و بررسی دیدگاه استاد حائری یزدی(ره) در مسئله اتحاد عاقل و معقول (با ابتناء بر کاوشهای عقل نظری)
42 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی