نقد و بررسی دیدگاه استاد حائری یزدی (ره) دربارة مسئلة اتحاد عاقل و معقول (با ابتنا بر جستارهای فلسفی)
36 بازدید
محل نشر: حکمت معاصر، دوره 5، شماره 1، بهار 1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/08/17
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانلود