حکیم لاهیجی (حکیم آزاده)
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ملاعبدالرزاق لاهیجی معروف به فیاض از حکمای گرانقدر و محقّقان برجسته دوران صفویه و یکی از شاگردان بدون واسطه آخوند ملاّصدرا و میرداماد است و مانند فیض، مفتخر به دامادی صدر المتالهین است و از طرف وى ملّقب به «فیاض» گشته است.او بسیار علاقه مند به صدرا بوده و شدت ارادت وی به صدرا را از القابی که به هنگام یاد از او می آورد و نیز در اشعارش به چشم می خورد قابل ستایش است. وی به حسب ظاهر فیلسوفی مشائی و پایبند به براهین صرف حکمی است ولی توغل در آثار او معلوم می نماید که در حکمت اشراق نیز سرآمد دانشمندان زمان بود و در تصوّف نظری و عملی صاحب اطّلاع کافی و محیط بر افکار محقّقان از عرفا بوده است. ما در این نگارش در صدد شرح حال و آراء حکیم لاهیجی برآمدیم.