نقد و بررسی برهان علامه طباطبایی برای اثبات اتحاد عاقل و معقول
40 بازدید
محل نشر: حکمت معاصر/8/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/07/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اثبات نظریۀ اتحاد عاقل و معقول و پاسخ به ایرادات ابن سینا بر این مسأله از جمله ابتکارات و نوآوری‌های فلسفی صدرالمتألهین به‌شمار می‌رود. مرحوم علامه طباطبایی با وجود انتقاداتی که بر یکی از براهین صدرالمتألهین دارد، خود اتحاد عاقل و معقول را پذیرفته و برای اثبات آن طریقۀ جدیدی را در پیش می‌گیرد. در این مقاله علاوه بر تبیین دقیق برهان علامه طباطبایی و بررسی منتقدانۀ آن، سعی بر آن شده است که وجوه افتراق دیدگاه علامه و صدرالمتألهین در این مسأله نشان داده شود.