وحدت شخصی وجود، برهانی بر وجود خداوند متعال (بررسی برهان آقا محمدرضا قمشه ای و مناقشات حکیم جلوه بر آن)
59 بازدید
محل نشر: مجلۀ فلسفه و کلام اسلامی، شماره دوم، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئلۀ وحدت شخصی وجود از جملۀ مسائل عرفانی است که مورد قبول قاطبۀ اهل معرفت است، لذا برخی از ایشان در صدد برهانیکردن این مسئله برآمدند که یکی از ایشان مرحوم آقا محمدرضا قمشهای میباشد. برهان ایشان مورد پذیرش عدّهای از حکما و مورد مناقشۀ برخی دیگر قرار گرفته است که از جملۀ ناقدان آن مرحوم حکیم جلوه است که معاصر خودِ مرحوم قمشهای میباشد. این مقاله به بررسی و نقد برهان مرحوم قمشهای میپردازد، و نشان میدهد که مناقشات حکیم جلوه بر این برهان وارد نیست، اگرچه خود این برهان هم تامّ نمیباشد، زیرا در آن میان مفهوم و مصداق وجود خلطی صورت گرفته است.