دکتر شریعتی در نگاه حضرت سید هاشم حداد
671 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2013 12:05:00 PM
موضوع: سایر

آقا سید محمد صادق طهرانی(حفظه الله) در آیت نور، جلد دوم، ص 300 بیان می کنند:

یکی از روزها که خدمت آقای حداد (در سوریه) بودیم، فرمودند که ... بعضی از زائرین از ما درباره محل قبر دکتر شریعتی سوال می کنند و من هم نمی دانم، یک دفعه با هم برویم من آنجا را ببینم.

نزدیک غروب آفتاب بود که در معیت ایشان به قبرستان شیعیان، رو بروی حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها رفته و از آنجا نشانی قبر دکتر شریعتی را گرفتیم. قبر وی در اطاقکی در زاویه ای از قبرستان قرار داشت که عکس دکتر شریعتی نیز در آنجا نصب شده بود. همین که در را باز کردیم، ایشان فورا در را بستند و فرمودند: عجیب! و تعبیری دربارۀ او فرمودند که حکایت از کدورت وی و دوریش از رحمت خداوند می نمود.

فردای آن روز دوباره فرمودند: آقا سید محمد صادق، یکبار دیگر برویم قبر دکتر شریعتی را ببینیم! برای بار دوم در معیت ایشان به قبرستان شیعیان رفتیم. اما این بار در آن اطاقک را که باز کردند چند لحظه ای تأمل و درنگ کرده و سپس سرشان را بیرون آورده و فرمودند:

این استعمارگران انگلیس خیلی ناجنسند! انگلیس تمام دنیا را بازی می دهد، حتی روس ها را، و چه بسا سران روس خودشان این معنی را ندانند.

«مثل شریعتی ها را که نبوغ دارند به وسایطی که چه بسا خودشان نیز متوجه نشوند، تربیت کرده و بعد هر کدام را به ممالک خودشان می فرستند؛ مثلا شریعتی را به ایران فرستاده و طبق مقاصد شوم و نیات پلید خود از آنان استفاده می کنند و چه بسا خود شریعی به این معنی ابدا التفاتی نداشته باشد.»

باری، حضرت حداد در مرتبه دوم که بدانجا رفتیم درباره دکتر شریعتی این کلام را فرمودند؛ و شگفت این بود که ... ایشان شخصی بودند محب و عاشق خداوند و محو در عالم نور، به ظاهر نه از سواد و علوم رسمیه و ظاهریه بهره ای داشتند و نه برخوردار از طلاعات سیاسی بوده و نه دکتر شریعتی و کتابهایش را دیده بودند؛ و فقط بر اساس آن هیمنه و سیطره ملکوتی که بر نفوس داشتند این کلمات از ایشان صادر شد